Župa Sv. Jelene Križarice, Kastav
Molba za krštenje djeteta
(Svi traženi podaci su obavezni, te Vas molimo da ih popunite i time izbjegnete potrebu za kasnijim nadopunjavanjem)
Ime i prezime, vjera
i zanimanje oca
Ime i prezime,
djevojačko prezime,
vjera i zanimanje majke
Crkveno vjenčani
- kada i gdje?
Sada nastanjeni u župi:
- mjesto:
- ulica i broj:
-Vaš broj telefona:
E-mail adresa:
Željeni datum krštenja u sati.
Dijete/djeca
(ime i prezime djeteta/djece
-samo sa izvatka-
koje vam je to dijete po redu,
JMBG, spol)
Datum i mjesto
rođenja djeteta
Navedite slijedeće
podatke o kumovima:
Ime i prezime, zanimanje
te mjesto stanovanja
Riješite zadatak: 3 + 8 =